Att samla lån och krediter är en smart taktik

Att samla lån och krediter är en ekonomisk strategi som innebär att du tar ett nytt lån för att betala flera andra skulder. Detta kan vara ett användbart verktyg för såväl privatpersoner som företag som vill få ner sin skuldsättning på en mer hanterbar nivå. Till exempel kan det vara enklare att få en överblick över den ekonomiska situationen genom att gå tillväga på detta sätt. Läs vidare så berättar vi mer!

3 skäl att samla lån och krediter på detta sätt

Du kan vilja samla lån och krediter i ett större lån av flera skäl:

  • Du minskar den totala kostnaden. En av de främsta fördelarna med att göra detta är att du på så vis kan minska den totala kostnaden för dina skulder. Genom att samla lån och krediter med höga räntor i ett enskilt lån med lägre ränta kan du spara pengar. Detta då dina räntekostnader minskar. Samtidigt kan du också betala av skulderna fortare. Därför är detta ett bra tillvägagångssätt för att bli av med bland annat dyra skulder som du har ackumulerat genom att använda ditt kreditkort.
  • Du kan förenkla återbetalningen. En annan fördel med att samla lån och krediter på detta sätt är att du då kan förenkla hela processen med att betala tillbaka skulden. Istället för att behöva göra flera betalningar till olika långivare och kreditgivare varje månad behöver du bara göra en betalning. Detta till den långivare som har lånat ut pengar till dig genom ett samlingslån. På så vis blir det lättare för dig att takta på med återbetalningarna och att undvika förseningsavgifter.
  • Du kan förbättra din kreditvärdighet. Genom att konsolidera dina skulder kan du också förbättra din kreditvärdighet. Detta förutsatt att du sköter dina betalningar som planerat. Framför allt gäller detta då du kommer kunna amortera mer och därmed få ner skuldsättningen i en snabbare takt.

Sammanfattning av vårt resonemang

För att sammanfatta vårt resonemang ovan kan detta vara ett bra sätt för dig att minska din skuldsättning och de kostnader som förknippas med detta. Samtidigt kommer du också få lättare att hantera skulden. Därmed är detta onekligen en strategi som du bör överväga att använda dig av!