Dessa egenskaper bör en bra moderator ha

När det kommer till debatter och liknande tillställningar är debattledaren på sätt och vis att likna vid en orkesterledare. Det är nämligen denne person som ansvarar för att hålla tillställningen på bana samt skapa en balans och harmoni. Grunden för en bra konversation ligger i en kombination av pålästa deltagare, en engagerad publik och en duktig moderator. Dessa ingredienser behöver finnas på plats för att man ska få till stånd en välorkestrerad debatt där fakta och åsikter kan utbytas och publiken får bilda sin egen uppfattning.

Men vad krävs då för att bli en riktigt bra moderator? De egenskaper som en sådan person bör ha kommer vi att belysa i denna artikel. Så fortsätt att läsa för att få reda på vilka de är!

3 egenskaper som en bra moderator bör ha

Debattledaren bör helst stämma in på denna beskrivning:

  • Förberedd. På samma sätt som en duktig programledare i TV behöver debattledaren förbereda sig för den tillställning som väntar. En bra moderator läser på och förbereder sig inför varje debatt och har utforskat ämnet på förhand. Dessutom bör personen ha bekantat sig med de olika deltagarnas bakgrunder och perspektiv.
  • Bra lyssnare. En annan viktig färdighet som personen bör ha är att denne bör vara en bra lyssnare. Debattledaren behöver nämligen vara lyhörd för de olika deltagarnas poänger och vara beredd på att ställa de rätta uppföljande frågorna. På så vis kan personen bidra till att fördjupa diskussionen och belysa nya perspektiv. Han eller hon bör även kunna ta ett ställningstagande och ställa detta mot de övriga åsikter som lyfts fram för att skapa en balans.
  • Skinn på näsan. Moderatorn bör även ha lite skinn på näsan och inte vara rädd för det kontroversiella. Ofta är det de lite känsligare ämnena som väcker den största passionen och leder till de mest upplysande diskussionerna. Därför är det viktigt att personen kan hantera sådana situationer på ett taktfullt och rättvist sätt.

Dessa är några exempel på de egenskaper som en duktig debattledare bör ha. Genom att bemästra dessa färdigheter kan personen leda debatter på ett bra sätt och ta diskussionen till en ny nivå.