Elektriker uppmärksammas i Uddevalla

Elektriker Uddevalla

Som fastighetsägare eller förvaltare är noggrannhet a och o i det dagliga arbetet. Oavsett vilka typer av fastighet det gäller, är det förstås av oerhört stor vikt att allt arbete, från analys och projektering till slutbesiktning blir korrekt utförd och väl dokumenterad.

Något som är mycket viktigt som ett led i projekteringsarbetet är förstås att anlita en utbildad och väl kvalificerad elektriker till att utföra alla el-arbeten fastigheten kräver. Som lekman – hur än kunnig man än är om fastigheter och byggnationer i övrigt – bör man aldrig ge sig på att försöka installera eller se över en elinstallation på egen hand.

Elektriker i Uddevalla

I Uddevalla kommun finns det gott om alternativ för den som söker anlita en yrkeskunnig och välmeriterad elektriker. El-väst installations AB är till exempel ett väl meriterat företag med många års erfarenhet av flera olika typer av el-uppdrag. Att välja rätt el-konsult efter typ av uppdrag kan vara svårt, särskilt om uppdragen skiljer sig åt vad gäller antal och/eller typ och varaktighet. Oavsett om det rör sig om nyinstallationer, installationer i samband med renoveringar, test av elsäkerhet, fullskalig projektering eller mindre servicearbeten så har El-väst installations AB kompetensen.

Det finns som bekant flera olika typer av elektriker, beroende på vilken typ av yrkeskompetens de har.

  • En installationstekniker arbetar exempelvis med nyinstallationer i nybyggda fastigheter. Det kan alltså röra sig om både privatbostäder och lokaler eller industrilokaler.
  • En serviceelektriker arbetar med mer småskalig service av redan installerad el. Det kan innebära både servicearbeten av befintliga anläggningar, och även små utbyggnader av denna el.
  • En svagströmselektriker, även kallad kommunikationselektriker, utför mindre elinstalltionsarbeten som är sk svagströmsinstallationer. Exempel på sådana installationer är data-tele och larm-system.
  • En starkströmselektriker har kompetens för att arbeta med anläggningar där strömmen i den installerade elen är så pass stark att den – vid felaktig kontakt – kan skada en människa. Exempel på sådana elektriska installationer finns i hushållet i en vanlig bostad, men också i motorvärmare till fordon, kraftledningar, spårvägar och elektriska järnvägar.
  • En industrielektriker har expertkompetens för elinstallationer i fabriker och industrier.

När man anlitar El-väst installations AB slipper man med andra ord arbetet med att para ihop rätt konsult efter typ av kompetens med rätt typ av uppdrag, och kan istället lägga energi på annat. Välfungerande och säkra elinstallationer är av största vikt för en fungerande bostad, en funktionell anläggning och i stort sett för alla olika typer av fastigheter. Se därför till att välja rätt el-installatör redan från början!