Från då till nu

Samhället har förändrats drastiskt under senare år och man kan se en helt ny marknad som växer fram. Den digitala utveckling som vi kunnat uppleva sedan några år tillbaks har i mångt och mycket förändrat vårt sätt att hantera information och de metoder som förr krävdes för att man skulle hitta vad man sökte, är i dagsläget föråldrade och har ersatts av digitala arkiv och register.

Denna webbplats tittar på informationssystem och nyheter.

Om man tittar på handeln och nyhetsflöden kan man se hur samhället påverkas av den snabba informationsmängden som oavbrutet sänds ut via bloggar och hemsidor. En hel del av dagens nyheter går inte heller via traditionella kanaler utan bygger på narrativ från observatörer på plats. De senaste debatterna om hemliga uppgifter som kommit på vift, är bara några exempel på ett samhälle där information kan färdas fritt och utan att ta hänsyn till gränser och regler.