Stambyte i Stockholm, en viktig renovering

Oavsett byggnation och material så kommer renoveringar behöva ske. Genom att ha en plan över kommande renoveringar kan även budgetering ske för detta. En fråga som därmed behöver besvaras när det gäller stambyte i Stockholm är hur ofta det bör ske. Priset för stambytet är också av stor vikt.

Stamrenovering, hur ofta?

Hur ofta stamrenovering behöver ske är omöjligt att svara på. Men det kan vara ett sätt att förlänga livslängden på stammarna så att ett betydligt dyrare stambyte kan skjutas på framtiden. Renovering kan exempelvis innebära rörspolning så att beläggningar spolas bort. Då är det även lättare att se eventuella skador med påföljande inspektion via videokamera som kan föras ner i rören. En inspektion som svarar på nästa fråga ”Stambyte i Stockholmsfastighet– Hur ofta och behövs det?”

När behövs ett stambyte i Stockholm?

Två av de vanligaste sökningarna på Google, gällande stambyte, är just ”stambyte i Stockholm, samt stambyte hur ofta”. Det kan exempelvis vara privatpersoner som vill kontrollera ungefär hur lång tid det är kvar till kommande stambyte i en bostadsrättsförening de planerar att flytta till. Detta utifrån att ett stambyte är en stor kostnad för föreningen och kan resultera i betydande högre månadsavgift. En väl insatt mäklare bör ha kontroll på när stambyte senast genomförts i föreningen och därmed ange ungefärligt riktmärke på när kommande byte kommer att behöva ske. Men det går aldrig att säga exakt eftersom det är flera parametrar som avgör behov av byte.
Men det kan även vara mindre fastighetsägare som vill skapa en framtida långsiktig planering eller styrelseledamöter i en bostadsrättsförening. Större fastighetsägare är däremot ofta insatta i hur ofta stambyte behöver ske och vilka åtgärder som utförs för att säkerställa stammarnas livslängd.

  • Ålder
  • Grundläggande funktioner i stammarna
  • Påverkan
  • Material

En generell beräkning är att stammarna behöver bytas ut efter ca 30 till 60 år. Det är alltså ett mycket brett spann och det är viktigt att inspektera stammarna med video regelbundet för att upptäcka eventuella skador i tid. Då kan bytet ske vid rätt tid, varken för tidigt eller för sent.

Oftare vid akuta skador
Vid felkonstruktion eller kraftig yttre påverkan kan däremot skador på stammarna resultera i att stambyte behöver ske betydligt tidigare än 30 år. Skulle en skada uppstå kan detta resultera i mycket stora vattenskador. Det första är då att begränsa vattenflödet varpå VVS-personal kan avgöra om renovering eller byte är vad som krävs.