UGL-utbildningar är populärare än andra ledarskapsutbildningar

Det finns mängder av ledarskapsutbildningar och det stora utbudet kan göra det svårt att välja någon i mängden. Av alla dessa utbildningar är UGL-utbildningar dock de mest populära. Detta är faktiskt den allra mest populära ledarskapsutbildningen i vårt land. Läs vidare för att få mer information om den och hur du gör för att välja rätt utbildning!

Så väljer du rätt ledarskapsutbildning att gå

När du ska välja en ledarskapsutbildning behöver du först bestämma dig för vilka kunskaper eller färdigheter du vill utveckla. Vill du till exempel lära dig att på ett mer effektivt sätt motivera dina medarbetare? Eller strävar du främst efter att bli bättre på att hantera konflikter?

Dessutom bör du också sätta fingret på anledningen till att du vill gå en sådan här utbildning. Vill du till exempel utveckla dina ledaregenskaper i syfte att kunna utföra ditt nuvarande jobb mer effektivt? Eller eftersträvar du kanske att göra dig redo för ett jobb lite högre upp i hierarkin?

Svaren på dessa frågor kan hjälpa dig att avgöra exakt vilken typ av ledarskapsutbildning du bör gå. Det kan till exempel vara någon av landets UGL-utbildningar eller någon annan slags utbildning för ledare. Genom att identifiera de motiverande faktorerna på förhand och sedan utvärdera dina framsteg efteråt får du ut mesta möjliga av utbildningen. Du kan då se dels hur den hjälpt dig att utveckla ditt ledarskap men även hur den påverkar din personalstyrka och företaget i stort.

Kort presentation av UGL-utbildningar – detta behöver du veta

Om man ska sammanfatta UGL-utbildningar med bara några meningar bör en sådan kortare presentation innefatta följande fakta:

  • Utbildningen är fem dagar lång och hålls på en kursgård.
  • Du bor på kursgården under de fem dagarna och utbildningen kräver aktivt deltagande från din sida.
  • 8 till 12 deltagare ingår i den grupp som utbildas.
  • Två handledare leder kursen och handledarna är certifierade av Försvarshögskolan.
  • Du lär dig bland annat att förstå och hantera konflikter, lösa problem samt kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt.
  • Arbetet med lärandet samt reflektion kring detta sker i såväl grupp som enskilt.

Klicka dig vidare för att läsa mer om denna utbildning!