Bygganmälan vid stambyte – Vad gäller i Stockholm?

I vissa fall krävs bygganmälan vid stambyte – i vissa fall inte. På hemsidan för Stockholm Stad finns information som förklarar detta tydligt. Nedan beskrivs processen i grova drag.

Anmäla stambyte till Stockholm Stad?

Om renoveringar sker i en fastighet behövs i regel inte bygglov eller bygganmälan. Detta eftersom det bara förbättrar befintlig byggnation. Är det förändringar som sker på utsidan av fastigheten kan det däremot uppkomma specifika krav. Exempelvis får inte alltid en fastighet målas om i ny kulör utan att ansökan först sker.

På Stockholm Stads webbplats anges även att stambyte i Stockholm ”oftast innebär” att de befintliga installationerna byts ut vilket alltså inte kräver någon anmälan. Vid ett stambyte sker däremot en total översyn av de ledningar som finns i fastigheten och i vissa fall tas beslutet att exempelvis VA-stammar delvis behöver dras om. Detta klassas inte som bara underhåll utan ombyggnation. Därmed kan anmälan krävas. De två tillfällen som nämns är:

  • VA-stammar dras om och får därmed ny position
  • Väsentlig ändring i bärande konstruktion på fastigheten

Exakt hur stora förändringar som måste ske för att det ska klassas som ”väsentligt” är för en lekman inte alltid lätt att veta. Vid tveksamheter bör en tjänsteman inom Stockholm Stad kontaktas.

Entreprenören hjälper till hela vägen

Stambyte är ett så stort och omfattande projekt att fastighetsägaren inte kan administrera allt själv. Istället anlitas stora entreprenörer som specialiserat sig på denna renovering. Antingen har de all kompetens inom det egna företaget eller så anlitas underentreprenörer så som snickare, elektriker, vvs-personal osv.
Oavsett tar dessa entreprenörer ansvar för hela projektet. De ordnar därmed med allt från bygganmälan och planering till genomförande. Ett projekt som, på grund av dess omfattning, kan ta över ett år att genomföra. Den största tiden går till planering, projektering och administration. När sedan själva arbetet utförs tar det 6 – 8 veckor att genomföra.

Under tiden för ett stambyte kan visserligen lägenhetsinnehavarna bo kvar i lägenheterna men många väljer att flytta till vandrarhem eller till en vän under renoveringstiden. Detta inte minst eftersom toalett och dusch kopplas bort under någon vecka. Dessutom kommer hantverkare att behöva ha tillgång till lägenheten 7 – 16 under dessa veckor. Delvis kommer arbetet även innebära mycket höga ljudnivåer eftersom samtliga våtrum behöver rivas ut inför stambytet.