Minska kostnaderna med coworking i Stockholm

Att hyra en plats på ett coworking-kontor blir allt mer populärt för egenföretagare och mindre företag. Genom att dela på hyreskostnaderna med andra verksamheter blir det nämligen betydligt billigare än att ha helt egna lokaler, något som kanske inte är möjligt för ett litet bolag. Tack vare att man delar med andra kan företaget få en attraktiv adress i centrala Stockholm, med bra anknytningar från t.ex. tåg och tunnelbana. Många coworking-kontor erbjuder också parkeringsmöjlighet för att ytterligare öka tillgängligheten. Utbudet av tjänster varierar lite mellan olika kontor, men det finns en grundläggande standard. Kontoren för coworking i Stockholm brukar ha bra kontorsplatser med höj- och sänkbara skrivbord, minst ett separat mötesrum, och många gånger har de också en studio för inspelning av ljud eller video.

Öka de sociala kontakterna under arbetsdagen

När allt fler frilansare och tjänstemän kan leva som digitala nomader och arbeta från vilken del av världen de önskar är det också många som upplever att de känner sig ensamma i sitt arbete. Vikten av kollegor ska inte underskattas för det psykiska måendet, vilket i sin tur påverkar arbetet enormt mycket. Rutiner och struktur på dagarna brukar framhållas som nycklar till både psykisk hälsa och produktivitet i arbetet, och ett bra sätt att få denna struktur är att komma till sitt kontor, hälsa på kollegorna och sedan sätta igång med arbetsdagen. Att fysiskt lämna arbetsplatsen efter dagens slut är också ett sätt att signalera till hjärnan att det är färdigjobbat, vilket kan bidra till minskat ältande och problemlösande på fritiden.

Tre saker att känna till om coworking i Stockholm

  • Coworking i Stockholm finns bl.a. på många attraktiva adresser i innerstaden, men också med närhet till t.ex. Arlanda för dem som ofta behöver flyga i tjänsten.
  • Ett avtal med coworking-kontor är väldigt praktiskt för den som rör sig mellan städer och länder i sitt arbete, som då kan slippa arbeta i hotell-lobbyn och istället få tillgång till ett riktigt kontor.
  • Kontrakt på lokaler för coworking har i regel bra villkor för hyresgästerna, som avtalar om sina platser månad för månad, beroende på sitt behov av kontorsplatser. Detta är smidigt för växande företag, då man kan hyra fler platser vartefter behovet finns.