Är relining eller stambyte att föredra när rören ger upp?

Har det blivit dags för en avloppsrenovering i din villa, bostadsrätt eller hyresfastighet? I sådana fall är det viktigt att först ta reda på huruvida relining eller stambyte är den rätta metoden för att renovera rören. Oavsett vilket är det nämligen ett stort ingrepp i fastigheten och dess konstruktion. Därför är det viktigt att det görs på rätt sätt och med ett långsiktigt hållbart resultat.

Oavsett om relining eller stambyte görs är livslängden lång

Avloppsrör och vattenledningar sitter som bekant dolda i golv och väggar. Därför är det ett omfattande arbete att gräva fram dessa i samband med att stammarna ska bytas. Av denna anledning föredrar många fastighetsägare att istället låta utföra en relining med strumpmetoden. Denna metod har den stora fördelen att hemmets våtutrymmen inte behöver rivas.

Det går förvisso inte att ersätta ett byte av stammarna på lång sikt. Men en faktor att ta hänsyn till när du väljer mellan relining eller stambyte är livslängden för avloppssystemet. Även vid en rörinfodring kan denna förlängas med uppemot 50 år. Det betyder att stambytet i sådana fall kan skjutas på framtiden och bättre korrelera med en planerad badrumsrenovering.

Den stora skillnaden är alltså att rören inte byts ut vid en relining (rörinfodring). Istället för utföraren in en slags strumpa i rören. Denna fäster på insidan av avloppsröret och bildar på sätt och vis ett helt nytt rör inuti det gamla röret. Detta gör att de hål som eventuellt finns täpps till och även eventuella sprickor täpps igen. Summan av detta är att ditt gamla avlopp förnyas och får en förlängd livslängd.

Viktigt med rörinspektion för att kartlägga möjligheterna

För att kartlägga huruvida relining eller stambyte är det bästa alternativet i det aktuella fallet görs en rörinspektion. Efter att ha inspekterat rören kan man fastställa huruvida:

  • Rören är i tillräckligt gott skick för att man ska kunna göra en relining.
  • Ett stambyte är det enda möjliga alternativet.

En av de viktigaste parametrarna som avgör detta beslut är skicket och åldern på stammarna. Ju äldre och de är samt i ju sämre skick de är desto dystrare ser utsikterna ut för en relining.