Vad är en investering?

Begreppet investering!

Investering som begrepp är ett välkänt ord, i ekonomiska kretsar delar man upp begreppet i tre olika typer, dessa är:

  1. Immateriella investeringar, med detta menas investeringar som inte är materiella det vill säga att man inte kan ta på dom. Det kan vara utbildningar, patent, produktutveckling av olika slag. Denna typ av investering står nästan för hälften av alla investeringar som görs inom svenska företag.
  2. Reala Investeringar som är fysiska tillgångar exempel på dessa kan vara maskiner och byggnader.
  3. Finansiella investeringar, med detta menas investeringar som aktier eller andra typer av värdepapper.

Läs mer om finans och ekonomi!