Ekonomi?

Ordet ekonomi kommer från den klassiska grekiskans nomos (lag) och oikos (hus) och betyder läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av begränsade resurser. Vi måste alltså lära oss att leva med de resurser som hushållet har att röra sig med dvs dom tillgångar som finns tillgängliga, detta måste vi göra eftersom att vi lever på ett planet som är begränsad av dess storlek och dess naturresurser.

Företagsekonomi

Företagsekonomi är läran om ett företags ekonomi, detta består av flera olika delar såsom marknadsföring, produktion, redovisning, anskaffning m fl.

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi berör traditionellt monetära transaktioner, där båda parterna i en transaktion (handelsutbyte) utgörs av antingen värdepapper eller pengar.

 

Se vidare på http://kapitalhantering.se