Vad får en specialpedagog i lön hos ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag förknippas kanske främst med bemanning av sjuksköterskor och läkare men det är även möjligt att jobba som specialpedagog via dessa företag. En av fördelarna är den högre lön som erbjuds. En annan fördel är en större flexibilitet och valfrihet gällande arbetstider.

Generellt högre än vid anställning

Ett bemanningsföretag som tillhandahåller bemanning av specialpedagoger anger att en specialpedagog ”tjänar betydligt högre” som konsult än som anställd. Någon statistikinsamling sker däremot inte av dessa företag vilket gör det omöjligt att säga genomsnittliga lönenivåer. Men genom att se på offentlig statistik för anställda inom privat och offentlig sektor ges en fingervisning.

Enligt samma bemanningsföretag tjänar en specialpedagog i genomsnitt 38 200 kr. Detta enligt statistik från 2020 som är ett genomsnitt på män och kvinnor. Det finns däremot stora regionala skillnader:

  • Stockholm – Genomsnittlig lön på 44 200 kr
  • Sydsverige – Genomsnittlig lön på 41 000 kr
  • Mellersta Norrland – Genomsnittlig lön på 40 000 kr

Då bemanningsföretaget anger att nivåerna är ”betydligt högre” än vid anställd ska dessa nivåer alltså ses som en ”start” och att konsulterna därmed i genomsnitt får betydligt högre än detta.

Lön för specialpedagog beroende på…

Som nämns ovan får en specialpedagog betydligt mer vid arbete hos ett bemanningsföretag mot om de är anställda hos exempelvis ett landsting. Men det finns även flera ytterligare faktorer som påverkar nivån. Som exempelvis:

Var i landet

Som visas ovan ges högst lön för specialpedagog i Stockholm, något som gäller de flesta yrkesgrupper. Detsamma gäller därmed om personen är anställd av ett bemanningsföretag. Det finns alltså vissa regionala skillnader. En person som kan tänka sig ta jobb utanför sin hemort kan även få ytterligare ersättning för detta. Dessutom kan bemanningsföretaget betala både resorna dit samt eventuellt boende.

Flexibla uppdrag

De olika uppdrag som ett bemanningsföretag får in från sina kunder ger olika ersättningsnivåer till de som utför arbetet. Det kan exempelvis bero på hur snabbt hjälpen behöver sättas in, under hur lång tid och komplexiteten i projektet.
Genom att vara flexibel och öppen för olika slags uppdrag, på olika lång tid samt över hela Sverige ges möjligheten att kunna få de högre ersättningsnivåerna.

Vad skulle du få?

Som visas finns det alltså en rad olika faktorer som påverkar vilken lön som en specialpedagog skulle få som anställd via ett bemanningsföretag. Enklaste är att kontakta ett av dessa företag för att därigenom få information och exempel på nivåer som andra anställda fått med liknande kompetens.